Đà Lạt

dalat-51Một kỳ nghỉ ở Đà Lạt với hai đứa bạn cùng cơ quan vào ngày 28 và 29/12/2008. Một là nhiếp ảnh gia, một là stylist.

Nhiếp ảnh gia thì rất đanh đá, quát tháo, mắng mỏ. Stylist thì nhiều khi làm style xong, xem ảnh thì cười …vãi hàng vì không thể tưởng tượng được sự chỉ đạo của mình lại ra các tác phẩm kỳ quái như vậy.

Hai ngày đi chơi và chụp hình rất vui. Được một số hình rất đẹp. Gửi lời cám ơn của Salonpas tới nhiếp ảnh gia Giờ Tờ và stylist Mờ Khờ.

Vì nghệ thuật, Salonpas sẵn sàng hy sinh, chịu mắng mỏ, quát tháo mà không dám cãi lời nào. Ha ha.

Xem album 1

Xem album 2


Comments