Dịch vụ

Tôi có thể viết, xây dựng và phát triển nội dung, biên dịch, biên tập nhiều mảng đề tài khác nhau. Với các công việc mang tính freelance, không liên quan tới nơi tôi đang làm việc (Forbes Việt Nam), tôi sẵn sàng thảo luận về các kế hoạch hợp tác cùng bạn.

Là người làm báo chuyên nghiệp, tôi sẽ không thể đảm nhận những công việc có thể gây xung đột lợi ích với công việc hiện tại. Còn lại, mọi việc khác chúng ta có thể bàn thảo với nhau.

Đừng ngần ngại chần chờ, hãy email tới tôi: loan.khong@gmail.com.

Đây là tổng hợp các bài viết trên tạp chí Forbes Việt Nam của tôi.

Link

Hi there,

As a professional journalist, I am not able to take the work that poses conflicts of interests. Other than that, I’m open to all kinds of corporations.

For further information, please do not hesitate to contact me at loan.khong@gmail.com.

My articles on Forbes Vietnam.

Cheers,