York rất đẹp

York là một thành phố của Anh. Xinh xắn cực kỳ, truyền thống cực kỳ, văn hóa cực kỳ. Ôi nhớ quá…Chỗ này có bảo tàng về tàu lửa lớn nhất thế giới. Mình nghĩ tàu hiện nay của VN ta mà được bày ở đây, chắc hẳn cũng phải chiếm vị trí trang trọng lắm. :-). Khẹc khẹc.

Comments