Quyền công dân để bán

Ảnh: http://www.caribbeanandco.com

Bài viết đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần

Một số quốc gia bán quyền công dân của mình thông qua các “chương trình đầu tư dài hạn” hoặc bán trọn gói. Đối tượng mua? Rất nhiều công dân ở những nước nghèo hơn nhưng có khả năng kinh tế. Số người nộp đơn tăng mạnh thời gian gần đây.

Trong cuốn sách 23 vấn đề người ta không nói với bạn về chủ nghĩa tư bản, tác giả Ha Joon Chang viết về cơ chế bán hộ chiếu thông qua số tiền đầu tư:

Cơ chế này chỉ làm tăng thêm sự thiếu vốn mà hầu hết các nước đang phát triển phải gánh chịu. Các nước giàu cũng góp phần gây ra tình trạng chảy máu chất xám ở các nước đang phát triển bằng việc dễ dàng tiếp nhận hơn đối với những người có kỹ năng cao hơn.

Đây là những người có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước mình so với những người nhập cư không có kỹ năng chuyên môn, nếu họ còn sống tại quê nhà của mình…”.

Đó là mặt trái. Nhưng dòng di cư không bao giờ ngưng. Có rất nhiều lý do của những cuộc di cư này, vì sự đa dạng của mục đích sống. Các nhà đầu tư nước ngoài thấy nhiều lợi ích khi việc mua quyền công dân hoặc giấy phép cư trú.

Khả năng chuyển cả gia đình sống lâu dài ở Mỹ, Anh hoặc Úc là sức hút lớn, trong khi khả năng đi lại mà không cần visa tới nhiều quốc gia khác là lợi thế. Malta và Cyprus giúp cho người nộp đơn có thể tới rất nhiều quốc gia mà không cần visa. Chất lượng sống tốt hơn; đi lại thuận tiện hơn; an ninh hơn; giáo dục tốt hơn; kế hoạch tài chính lâu dài hơn. Tốt hơn ở quê hương của những người quyết định di cư.

Đọc tiếp bài ở đây.

Comments