Những đứa trẻ đến trường

Nếu hỏi tôi mong muốn điều gì nhất, tôi sẽ nói mình mong tất cả những đứa trẻ đều được đến trường học một cách vui vẻ, hạnh phúc; các em được gặp bạn bè, thầy cô mà không phải lo lắng là ngày mai, cha mẹ chúng có thể hết tiền, và chúng phải ở nhà.

Những bất ổn trong mỗi gia đình, xã hội đều xuất phát từ nền tảng giáo dục bất ổn. Những vụ cướp của, giết người (mà bây giờ ở thành phố lớn người ta đã dùng thành “giết người cướp của rồi”. Ví dụ chặt tay cướp điện thoại đây hay giết người cướp xe đây. Tất cả đều đang khiến người dân bình thường khiếp hãi. Tội phạm ở các thành phố lớn thì ở đâu cũng có, nhưng tính tàn độc như vậy thì không nhiều.

Continue reading