Hãy dắt mũi em đi

Anh Nick Vujicic đã rời Việt Nam vài ngày nay, nhưng trên Facebook vẫn còn không ít lời bình luận về anh ấy. Người thì phẫn nộ vì doanh nghiệp đã lợi dụng anh ấy, người thì phẫn nỗ vì doanh nghiệp đã lợi dụng người khuyết tật, lừa dân chúng (vì không cho họ xem trực tiếp như trong thư mời, mà phải xem qua màn hình do khán phòng quá đông). Mình cũng nhịn lắm, hôm nay đành viết vài dòng cho khỏi…đau bụng. Continue reading