Nhân dịp có cái bóp tỏi mới

Bóp hành tỏi, made in Germany, bought in Denmark. Bạn của người nội trợ!

Hôm nay, tôi có cái bóp hành tỏi mới, made in Germany, bought in Denmark. Tôi cũng chả phải sính ngoại gì, tìm ở các siêu thị toét mắt ra không có cái nào. Từng mua 1 cái của Tàu, ngả nghiêng nghiêng ngả rồi nó cũng gãy cái cục. Tất nhiên, tôi cũng như bạn, tự hỏi tại sao đến cái bóp tỏi chúng ta cũng không sản xuất được. Que tăm cũng còn nhập khẩu nữa là.

Continue reading