Art Basel 2023: Cuộc vui (lắm tiền) của nghệ thuật

TTCT – Khủng hoảng thế giới có ảnh hưởng gì tới hội chợ nghệ thuật Basel (Art Basel) – hội chợ nghệ thuật lớn nhất và có thể nói là táo bạo nhất, gây tranh luận nhất thế giới hiện đại?

Đọc tại đây

Comments