Sao Michelin – hãy tin vào lưỡi và túi tiền của bạn

12 sao Michelin và 14 nếp nhăn trên trán.

Mỗi một danh sách đưa ra đều gây tranh cãi. Làm gì có cái gì không gây tranh cãi trên đời này chứ! Ví dụ danh sách này sao không có nhà hàng Shang Palace của tôi? Phở Dậu đâu? Pizza4Ps đâu :p

Danh sách nhà hàng sao Michelin được đưa ra nhờ vào những đánh giá của những người chuyên đi đánh giá nhà hàng cho Michelin, gọi là những thẩm định viên. Đây là một danh sách xếp hạng những nhà hàng, quán ăn phù hợp với nhiều tiêu chí khác nhau, từ fine dining (ít mà bổ dưỡng, tiền không quan trọng) tới món ăn đường phố (chắc bụng không vơi túi tiền) của hãng chuyên về lốp xe Michelin.

Continue reading