Mental hygence: Vệ sinh trí não

Ảnh: Shutterstock

Vệ sinh thân thể là một trong những điều Bác Hồ dạy. Hẳn rồi, tất cả chúng ta ai mà đi học dưới mái trường ở Việt Nam đều đã thuộc lòng.

“Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ…”

Nhưng thời đó, chưa ai nghĩ tới thực tế là trí não chúng ta cũng dễ bị ô nhiễm.

Trí não bị ô nhiễm vì đại dịch thông tin.

Đại dịch chính là một cơn khủng hoảng y tế, mà số ca mặc một số loại bệnh nhất định đã vượt khỏi khả năng xử lý của lực lượng y tế.

Đại dịch với trí não là vì trí não chúng ta tiếp cận quá nhiều thông tin, bội thực, dư thừa, ăn đồ dở.

Continue reading