Học tiếng Pháp cho “sang”, hay tư duy thuộc địa của ngôn ngữ

Hôm qua, có một người đã gợi ý tôi học tiếng Pháp vì đây là một ngôn ngữ “sang”. Học tiếng Pháp thì tôi vẫn đang học trên Duolingo, nhưng lý do mà người đó gợi ý tôi học vì nó “sang” thì quả là một lý do lạ lẫm với tôi.

Tôi chưa bao giờ chọn học ngôn ngữ vì nó “sang”. Ở đất nước Việt Nam, chắc ít người có cơ hội tự do chọn theo học một ngôn ngữ nào đó vì nó “sang”. Nhưng học một ngôn ngữ vì lý do gì? Tôi cảm thấy rất tò mò muốn tìm hiểu và hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với mình và với những người quanh mình liên quan tới quá trình học ngôn ngữ, để hiểu về xã hội mình đang sống.

Continue reading