ChatGPT đang thay đổi tư duy và kỹ năng của người thầy

Internet và ChatGPT khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về nhu cầu thay đổi tư duy và kỹ năng của người giảng dạy để đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo hiện nay.

Đọc tiếp tại đây trên báo điện tử Tổ Quốc.

Comments