Busyness isn’t a good business

Tôi luôn tự hỏi tại sao loài người tiến hóa rất nhanh, với vô số máy móc để giúp cho cuộc sống thuận tiện hơn, bớt phải dành thời gian cho những công việc lặp đi lặp lại (như lau nhà, giặt quần áo, nấu ăn…), nhưng chúng ta lại bận hơn, luôn cảm thấy không bao giờ hết việc.

Có lẽ, có một điều gì đó sai chăng?

Thực tế quả đúng là chúng ta không bao giờ hết việc. Làm xong việc này sẽ có việc khác trồi lên, hoặc việc khác đang chờ chúng ta giải quyết.

Nhưng đó là cuộc sống, bạn sẽ nói thế. Có thể ta sẽ không bao giờ có cách nào thoát ra khỏi vòng lặp này, cho đến khi ta chủ động ngắt quãng giữa những vòng lặp đấy. Giống như một con hamster nó cứ chạy đuổi vòng vòng ở cánh trò chơi vòng lặp của nó, chạy cho đến khi gục xuống.

Continue reading