Người thành công và người thất bại

Có những phẩm chất làm nên con người thành công. Những người thành công có những phẩm chất đó.

Có những phẩm chất làm con người ta thất bại. Và cũng ở những con người thất bại ta thấy rõ những phẩm chất đó.

Link này hay quá nên mình ngồi lụm cụm photoshop chuyển ngữ. 

Chúc bạn là người thành công! 

postcard-3

Comments