Chào 2014!

Chào 2014!

Cứ vào đầu năm, mình lại thường ngồi suy ngẫm về năm cũ và mong ước cho năm tới. Giờ sống quá nửa đời người rồi, mình đã hiểu ra mong ước mà không động chân động tay làm gì, để thời gian cứ thế trôi đi, thì mãi chỉ là ước mong. Continue reading