10 quy luật sống hữu ích, with my comments

51f7251dc8561126be000027_7361./ Quy luật quả táo

Nếu có một thùng táo, gồm cả trái ngon lẫn trái hư, bạn nên ăn trái ngon trước, bỏ những trái hư đi. Nếu bạn ăn trái hư trước, những trái ngon rồi cũng sẽ hư, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ ăn được trái táo ngon. Cuộc sống cũng vậy. —> Thế nên mình ăn thì luôn chọn cái ngon ăn trước, cái dở ăn sau. Đừng ăn cái dở trước, vì lỡ no rồi thì còn bụng nào để ăn cái ngon, thế là cái ngon mất ngon, lại thành dở. Hé hé. Continue reading