Thịt chó

Tôi viết entry này có thể khiến nhiều người không thích. Nhưng đây là quan điểm riêng của tôi về chuyện  thịt chó. Các bạn có quyền lựa chọn món ăn của mình và tôi tôn trọng quyền đó.

PETAwaka1-72-1
Chỉ những kẻ hèn nhát mới có hành vi lạm dụng động vật.

Hằng ngày, tôi hay thấy những cái tin “trộm chó bị đánh chết” lan tràn trên tất cả các báo. Khỏi phải nói về mức độ hung tợn của những tên “cướp chó” – phải dùng từ đó mới chính xác, hoặc sự tàn nhẫn của các hành động mà những đám đông – trong cơn cuồng nộ và gần như mất lý trí – giáng xuống bọn cướp chó. Nếu Google từ khóa “trộm chó bị đánh chết,” bạn sẽ có 3,8 triệu kết quả trong 0,23 giây, với đủ mọi hình thái bi kịch của câu chuyện này.

Continue reading