Mắt nhìn vào đâu, chân đứng ở đâu

2013-07-231

Tổng thống thứ 26 của nước Mỹ, Theodore Roosevelt  từng nói “Hãy ngước mắt ngắm sao trời, và đặt chân vững trên đất.” (Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground).

Ý ông nói rằng, đừng bao giờ để trí óc của mình bị bó buộc, hãy thả cho tâm hồn mình tự do bay bổng, nhưng cũng nên thực tế. Ngước cao quá mà mắt không nhìn xuống đất dễ bị té, hụt xuống hố. “Be practical as well as generous in your ideals.” Continue reading