Lời khuyên đáng suy ngẫm (tiếp)

Xã hội:

25.    Gọi điện cho gia đình thường xuyên (nếu ở xa)

26.    Mỗi ngày tặng những người khác điều gì đó tốt đẹp

27.    Tha thứ tất cả mọi điều

28.    Dành thời gian cho những người trên 70 tuổi và trẻ dưới 6 tuổi

29.    Cố gắng làm cho ít nhất 3 người cười mỗi ngày

30.    Người khác nghĩ gì về bạn không phải việc bạn phải để ý

31.    Công việc của bạn sẽ không quan tâm tới bạn khi bạn bị ốm, nhưng bạn bè của bạn thì có đó. Hãy giữ liên lạc với bạn mình.
Cuộc sống:

32.    Làm những điều đúng đắn! (ặc ặc)

33.    Từ bỏ những thứ vô ích, không đẹp hay vui vẻ

34.    Chúa hàn gắn mọi điều

35.    Dù tình hình tồi tệ hay tốt đẹp đến thế nào nữa, nó cũng sẽ thay đổi

36.    Dù bạn cảm thấy thế nào đi nữa, hãy thức dậy, mặc quần áo và xuất hiện trước mọi người

37.    Điều tốt đẹp nhất sẽ đến.

38.    Nếu sáng tỉnh dậy mà bạn vẫn còn sống, hãy cảm ơn Chúa vì điều đó

39.    Trong thẳm sâu bạn luôn hạnh phúc. Vì vậy, hãy cảm thấy hạnh phúc.

phần 1

(sưu tầm)

Comments