Tình yêu cần gì để hạnh phúc?

Một cuộc hôn nhân cần gì để hạnh phúc? Thật là nhiều thứ lắm.

Hôn nhân cần tiền để hạnh phúc? Đúng như chưa đủ. Hôn nhân cần sự lao động, cần sự làm việc, cần sự vun đắp của hai bên. You build happiness. You do happiness. You make happiness. Cần hai bàn tay để kêu thành tiếng.

Tình yêu hạnh phúc cũng cần rất nhiều sự may mắn. Đó là yếu tố vô cùng quan trọng. Chớ ai nói khôn hơn ai. Vũ trụ đưa ta đến gặp ai đó hoặc ai đó đến gặp ta, mà sao không phải gặp người khác? Đó chẳng phải là sự huyền bí của vũ trụ là gì? Ai mà chỉnh được vũ trụ, hay nói cách khác “cải được số”. Nhưng nếu vũ trụ cho ta gặp ai đó, ta muốn hạnh phúc, thì phải làm sao?

Continue reading

Nói về truyền thông, báo chí và ChatGPT

Một sinh viên của tôi đã đặt cho tôi một số câu hỏi để giúp em hoàn tất bài tập Audio Package cho môn Media Content Creation. Rất hay là các câu hỏi em đặt ra là những vấn đề thú vị, cũng là một dịp giúp tôi suy nghĩ về nghề nghiệp, vai trò của mình trong xã hội, và cả một chủ đề đang hót như núi lửa là ChatGPT. Bài tập phỏng vấn bằng tiếng Anh.

However, my experience with this business is you should be curious and want to learn about the world and want to share what you know with other people.

1 – What is the most important factor in media production, especially in magazine production as at Forbes? 

Generally, there are some important factors in media production, such as truth, significance, being interesting, relevance, comprehensiveness, responsibility.

However, all those factors of course are very relative and can be biased depending on the producers.

And if we talk about journalism production, then the important factors could be the accuracy, or truth, or having discipline of verification, being loyal to citizens or the public, based on personal and collective conscience, as a forum for public criticism and compromise.

The purpose of journalism is to give people the information they need to make better decisions about their lives and society.

Journalism involves the conscious, systematic application of a discipline of verification to produce a “functional truth,” as opposed to something that is merely interesting or informative.

It could be easy for a media organization to follow rules, but now we see everyone can become media producer with the tools and equipment available and accessible, which means everyone should and must work as a journalist somehow, who will decide what you are producing has value to others, or accurate or not, or the way the information is delivered is responsible or not.

Forbes as a professional media brand of more than 100 years, it also upholds essential basic elements of journalism. Truth, verification, relevance, significance, comprehensiveness are some important factors.

Continue reading

Năm mới 2023: Sửa mình

Khi dành thời gian tìm hiểu, quan sát đời sống con người, sự vận hành của vạn vật, và đọc trên các mạng xã hội, thì tôi nhận thấy là con người ta “chê người thì dễ, sửa mình mới khó.” Vì vậy, trong năm nay, một từ khóa mà tôi đặt ra cho mình là “sửa mình.” Nôm na là, điều chỉnh mình một cách chú tâm, sao cho mình đi đến hướng mà mình muốn đi, thành người mà mình muốn thành.

Hành trình “đập đi sửa lại” đã diễn ra nhiều chục năm rồi, nhưng chưa bao giờ là một hành trình thực sự chủ động cả. Chúng ta vẫn làm điều đó mỗi ngày, một cách vô thức, khi chúng ta mong muốn mình hôm nay tốt hơn mình hôm qua và ngày mai mình tốt hơn ngày hôm nay. Nói vậy thôi, chứ số đông con người chỉ ưa những gì nhàn nhã, không phức tạp, đau đầu, làm ít hưởng nhiều. Đó là bản tính của loài người, hiếm có cá nhân thích cái khó khăn, đâm đầu vào núi, đâm quàng vào bụi rậm.

“Sửa mình” – nghĩa là Tu thân. Với những ai ưa tìm hiểu về Khổng giáo, một trong những tư tưởng ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của các xã hội châu Á, trong đó có Việt Nam, thì đã nghe và hiểu câu Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ. Mọi việc náo loạn nơi đất trời này đều xuất phát từ việc lòng không an, mỗi con người đều không chú tâm sửa mình trước khi muốn sửa thiên hạ, cách sắp xếp phân bổ quyền lực trong xã hội có những cái trớ trêu tréo ngoe (mà nó vẫn hợp lý một cách bất thình lình ^^).

Continue reading