Nếu bạn cần người hướng dẫn…

Đây là quảng cáo.
Đây là quảng cáo.

Nghề nghiệp dẫn tôi tới nhiều cuộc nói chuyện với các lãnh đạo doanh nghiệp, chủ yếu là tư nhân, và học được rất nhiều điều từ họ.

Có lần tôi đến một công ty có hệ thống mentor và mentee. Về cơ bản là những người đi trước chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ dẫn, gợi mở để người đi sau phát triển trong cùng công ty. Họ làm rất thành công và xây dựng được một đội ngũ lãnh đạo từ bên trong. Họ nói không tuyển được người bên ngoài. Continue reading