Tiêu chuẩn và giá trị của Reuters (P1)

Điều gì làm nên một phóng viên của Reuters?

Có rất nhiều phóng viên hoạt động trong nhiều loại hình khác nhau tại Reuters, như thông tin dạng văn bản, hình, ảnh, trực tuyến. Không có định nghĩa chung dành cho tất cả những tiêu chuẩn này. Chúng tôi thường đối mặt với nhiều lựa chọn khó khăn khi tìm kiếm những câu chuyện hay, hình ảnh tốt hơn. Khi đó, có vài  câu trả lời  “đúng” và chúng tôi hết cả những quy tắc có thể ứng dụng.  Tuy nhiên, chúng tôi có thể chống lại mọi điều có thể tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi bằng việc chia sẻ và thấu hiểu những những quan điểm cơ bản trong công việc như sau:

10 Nguyên tắc tuyệt đối của phóng viên Reuters

1. Luôn giữ vững sự chính xác

2. Sửa chữa sai sót công khai

3. Cố gắng tìm kiếm sự cân bằng và không  thành kiến

4. Luôn thông báo về sự xung đột  lợi ích với người quản lí

5. Luôn tôn trọng những thông tin đặc quyền

6. Luôn bảo vệ nguồn tin trước nhà chức trách

7. Luôn tránh tự bình luận trong các bản tin

8. Không bao giờ bịa đặt hay đạo văn

9. Không bao giờ sửa đổi hình ảnh  hay video ngoài những thao tác chỉnh sửa thong thường

10. Không bao giờ trả tiền  để mua thông tin hay nhận hối lộ.

Tính chính xác

Chính xác là cốt lõi của công việc chúng tôi làm và chúng tôi đặt nó lên vị trí ưu tiên. Chính xác và công bằng vẫn xếp ở trên tốc độ thông tin.

Sửa lỗi (Corrections)

Reuters rất minh bạch trong những lỗi của mình. Chúng tôi sửa sai chúng ngay và rất rõ ràng, cho dù là trong câu chuyện, chú thích ảnh, đồ họa hay kịch bản. Chúng tôi không che đậy hay cố tình che giấu những sự lỗi sai đó cho dù trong phần mở đầu hay trong câu chuyện.

Dẫn nguồn (Sourcing)

Sự chính xác xuất phát từ sự trung thực trong quá trình dẫn nguồn. Uy tín của Reuters được xây dựng từ sự chính xác, và không chịu thành kiến nhờ vào sự đáng tin cậy của các nguồn tin. Nguồn tin có tên luôn được ưa thích hơn nguồn tin giấu tên. Chúng tôi không bao giờ cố tình dẫn sai ý của nguồn tin, dẫn tin 1 nguồn nói 1 kiểu khi trả lời chúng tôi và nói kiểu khác đối ngược ở nơi khác, hoặc  dẫn nguồn là số nhiều nhưng thực chất chỉ lấy từ một phía. Nguồn tin vô danh là nguồn tin yếu  nhất.

(Còn nữa)

Nguồn: Reuters Handbook of Journalism. Google it

Dịch: Cảnh Toàn

Hiệu đính: Khổng Loan

Đề nghị dẫn nguồn khi trích dẫn.

Comments