Chuyện bão số 9

Nhiều ngày qua không có hạt cơm vào bụng, em A Ten (Đăk Kroong, Đăk Glei, Kontum) ăn củ mì non cho đỡ đói - Ảnh: BÁ DŨNG/TUỔI TRẺ
Nhiều ngày qua không có hạt cơm vào bụng, em A Ten (Đăk Kroong, Đăk Glei, Kontum) ăn củ mì non cho đỡ đói - Ảnh: BÁ DŨNG/TUỔI TRẺ

Thiệt hại thật kinh khủng đối với các tỉnh miền Trung. Chính quyền các tỉnh thì cho rằng công tác dự báo bão đã không được làm tốt, khi có tỉnh chỉ được thông báo là “bị ảnh hưởng” mà hóa ra là bị ảnh hưởng trực tiếp. Dân làng thì toàn nhà tạm, chỉ cơn gió nhẹ sẽ thổi bung. Đã nghèo, lại mắc cái eo.

Thiên tai khắc nghiệt hơn. Nhưng con người đừng quên rằng chính họ cũng vô tình (hay cố ý) khiến thảm họa do thiên tai giáng xuống đầu họ tồi tệ hơn. Nạn phá rừng là khủng khiếp.

Sài Gòn Tíêp Thị số ra ngày 5-10 đặt tiêu đề cho bài viết “Nhìn lại báo số 9: Không ai được tha!” của Quỳnh Yên. Trong đó, tác giả có đề cập tới việc con người cần xem lại lối sống như thế nào để đừng tổn hại tới thiên nhiên; tổ chức sản xuất sao để đừng hy sinh cả những cánh rừng; bố trí dân cư và xây dựng nhà cửa sao để nếu thiên nhiên xảy ra, thì thiệt hại gánh chịu là ít nhất. Và đừng quên giáo dục thế hệ sống sao cho phù hợp với mục tiêu đó.


Mình thì chỉ muốn chơi trò đặt lộn chữ trong tiêu đề. Nó ra kết quả như sau:


Không tha được ai!


Ai không được tha?


Không được tha ai?


Tha không được ai?


Ai được không tha?

Tha ai không được?


Được tha ai không?


Tha ai được không?

Comments