Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông: Quy chuẩn về đạo đức

1. Nhà báo có trách nhiệm duy trì những chuẩn mực đạo đức và sự chuyên nghiệp ở mức cao nhất. Nhà báo trong mọi trường hợp cần bảo vệ nguyên tắc tự do của báo chí và những phương tiện truyền thông khác trong việc thu thập thông tin, bình luận và phê bình. Nhà báo cần nỗ lực loại bỏ việc bóp méo, đàn áp, kiểm duyệt thông tin.
2. Nhà báo cần nỗ lực đảm bảo rằng thông tin mình đưa là công bằng, chính xác, tránh việc đưa bình luận và phỏng đoán nhưng khiến độc giả hiểu lầm đó là sự kiện được xác minh, tránh làm sai lạc thông tin do bóp méo, chọn lọc, hay miêu tả không đúng.
3. Nhà báo cần chỉnh sửa nhanh chóng bất kì thông tin không chính xác có thể gây hại, đảm bảo rằng người đọc dễ dàng tìm thấy bản đính chính thông tin và lời xin lỗi , và cần phải hồi âm thông báo những người bị phê bình nếu vấn đề được xem là đủ nghiêm trọng.

4. Nhà báo nên chỉ lấy thông tin, hình ảnh, minh họa bằng những cách minh bạch. Có thể dùng những cách khác để lấy tin trong trường hợp công chúng rất quan tâm đến vấn đề. Nhà báo được quyền không đồng ý với việc sử dụng những cách như thế nếu như bản thân thấy cách làm đó là không nên.

5. Khi sử dụng những phương cách khác (do vấn đề nhận được sự quan tâm của công chúng), nhà báo không được làm bất cứ điều gì xâm phạm đến nỗi đau buồn và hoảng loạn của người khác.
6. 7. Nhà báo cần bảo vệ những nguồn tin mật. Nhà báo không được nhận hối lộ hay nguồn tiền nào khác có thể gây ảnh hưởng đến việc thực thi công việc chuyên môn.

8. Nhà báo không được cho phép bản thân tham gia vào công việc bóp méo hay đè nén sự thật với lí do quảng cáo hay do những toan tính khác.
9. Nhà báo không được tạo ra những tài liệu khuyến khích sự phân biệt đối xử đối với sắc tộc, màu da, tín ngưỡng, giới tính hay khuynh hướng tình dục.
10. Nhà báo không được vụ lợi cá nhân trong quá trình tác nghiệp trước khi thông tin được công bố.
(Ngày viết 01.07.2008 03:32)

Comments