Hồ sơ xin việc – “sát thủ” hữu hình đã “khử” bạn thế nào?

25 DiciplineTuyển dụng là sự tìm kiếm lẫn nhau giữa nhà tuyển dụng nhân sự và người đang đi tìm việc. Cá nhân tôi cho rằng thị trường lao động ở Việt Nam dù nhiều người, nhưng chất lượng không cao, tính chuyên nghiệp thấp. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà nhân công rẻ so hơn so với những quốc gia khác. Đã có lần tôi viết về hồ sơ xin việc của các ứng viên và lý do vì sao họ không được chọn. Continue reading