Niềm tin xã hội nhìn từ đôi dép

trust_fall
Trust fall, một trò rất vui. Ảnh: http://davidbork.com/

Bạn đã bao giờ ở khách sạn tại Việt Nam, mà vì sợ bạn lấy đôi dép dành cho khách, nên chủ khách sạn đã cắt cụt đầu đôi dép, đôi tông trong phòng, làm cho nó rất xấu xí chưa? Bạn đã bao giờ vào siêu thị mà bạn phải gửi túi, vì chủ siêu thị sợ bạn đánh cắp đồ trong siêu thị chưa?

Tôi đoán là đa phần đã có trải nghiệm đó rồi. Chuyện đó dù nhỏ, nhưng nó thể hiện một sự không tin tưởng giữa các bên tham gia giao dịch. Chủ khách sạn trong khi  chào đón khách đã có sẵn niềm tin rằng người khách đó có khả năng ăn cắp đồ trong khách sạn nên phải làm đôi dép thật xấu đi, để khách không muốn ăn cắp nữa (có thể họ đã có kinh nghiệm đau thương rồi). Còn người quản lý siêu thị, trong khi chào đón khách vào mua sắm thì đã mặc định trong đầu là tất cả các khách đều có thể là ăn cắp, vì vậy, cần phải ngăn chặn trước là hơn. Continue reading