10 kiểu người nên hợp tác & 5 kiểu người không nên hợp tác

trustTiếp nối bài về Mã Vân ở entry trước, sau đây là phần còn lại của các quan điểm của ông. Riêng phần này thì mình rất đồng ý.

Link gốc bằng tiếng Anh ở đây

10 kiểu người bạn nên hợp tác:

1.       Những người là bạn tốt, bạn có thể hàn huyên đủ thứ với họ.

2.      Những người chia sẻ giá trị sống với bạn, có cùng quan điểm về cuộc sống với bạn. Continue reading