Người da đen đi bộ – hay cảm giác của người da đen trong xã hội Mỹ

... Đặc biệt, tôi không hề chuẩn bị đối phó với cảnh sát. Họ thường yêu cầu tôi dừng lại và bắt nạt, hỏi những câu cứ như đương nhiên là tôi có tội...
… Đặc biệt, tôi không hề chuẩn bị đối phó với cảnh sát. Họ thường yêu cầu tôi dừng lại và bắt nạt, hỏi những câu cứ như đương nhiên là tôi có tội…

Đây là tản văn của GARNETTE CADOGAN viết về thân phận người da đen trong xã hội Mỹ. Garnette là người Mỹ gốc Jamaica, viết nhẹ nhàng, với những quan sát rất tinh tế. ©Bản dịch Khổng Loan và một phần đã được đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần.

“Tội lỗi duy nhất của tôi là màu da mình. Tôi đã làm gì mà da lại đen như thế, và đời buồn đến vậy?”

–Fats Waller, “(What Did I Do to Be So) Black and Blue?”

Continue reading