Forbes Việt Nam số 15: “Lạc xoong” thời kỹ thuật số

©Forbes Việt Nam số 15

Đừng để sự tuềnh toàng xung quanh Nguyễn Minh Phúc, 33 tuổi, giám đốc công ty Đông Phương Nam, đánh lừa bạn. Đống đồ cũ chất đầy trong nhà kho và văn phòng làm việc của anh mỗi tháng tạo ra doanh số khoảng 2 tỉ đồng. Nếu trừ bớt 50% giá vốn và một ít chi phí hoạt động, khoản còn lại là lợi nhuận. Năm nay, Phúc ước tính sẽ có lợi nhuận gộp khoảng 7 tỉ đồng cho công ty gồm 32 nhân sự mới hoạt động được bốn năm.

Continue reading