Đã chọn là phải chọn “trúng”: Những gì tôi ước có người nói với tôi khi đang yêu (tiếp)

Hãy chọn kỹ khi bạn có quyền. Khi nào bạn có nhiều quyền? Là khi bạn còn trẻ.
Hãy chọn kỹ khi bạn có quyền. Khi nào bạn có nhiều quyền? Là khi bạn còn trẻ.

Đây là phần tiếp theo của entry trước.

  • Phải mềm mỏng đối phó với những áp lực xã hội. Rõ ràng là phụ nữ không bao giờ hết chịu những áp lực từ xã hội, từ gia đình và từ những người xung quanh, nhất là ở những nước từng có tư tưởng “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.” Khi mới được sinh ra, con cái đã mang trên mình nhiều kỳ vọng của cha mẹ, sẽ làm ông nọ bà kia (hiện thực hóa mơ ước không thành hiện thực của cha mẹ…). Continue reading