Forbes Vietnam số 1: Con đường màu hồng của Dung Tấn Trung

Dung Tấn Trung tại văn phòng MobiVi. Ảnh: Phan Quang

© Forbes Vietnam. Tháng 6.2013

Với 12 triệu đô la Mỹ đầu tư khai thác thị trường thanh toán trực tuyến và tín dụng vi mô ở Việt Nam, liệu “huyền thoại giới công nghệ cao Mỹ” Dung Tấn Trung có lặp lại “American Dream” tại quê hương? Continue reading