Công Hùng

Hùng mất đột ngột vào ngày cuối cùng của năm, 31-12-2012. Tôi không thể tin được. Em còn quá trẻ. Em còn quá nhiều điều muốn làm, cần làm, phải làm. Em không thể chết. Tôi không tin!

Tôi chưa bao giờ gặp Hùng trực tiếp. Cách nay gần chục năm, tôi email cho Hùng, nói chị muốn làm trang web, em báo cho chị về giá cả, giao diện. Hùng làm ngay. Lý do tôi liên lạc với Hùng và vẫn chỉ dùng dịch vụ của Hùng cho tới ngày hôm nay là vì tôi cảm mến Hùng (người ta vẫn có thể cảm mến nhau mà chưa từng gặp mặt).

Continue reading