Thế nào là “giàu ngầm”?

a-self-made-millionaire-who-studied-1200-wealthy-people-found-they-all-have-one--free--pastime-in-commonGiàu ngầm, chứ không phải tầu ngầm.

Giàu xổi, giàu mới, nouveau riche, thì dễ thấy rồi. Nhưng giàu ngầm, khó thấy hơn. Trang Quora mới đây có một thread rất thú vị về việc, phát hiện ai đó giàu ngầm bằng cách nào? Làm thế nào để biết ai đó giàu, mà ngầm? Người giàu, mà ngầm, có những tính cách gì nổi trội?

Continue reading