5 lý do để đọc sách self-help

self-helpCác loại sách self-help giờ không chỉ giới hạn là loại sách cho những lời khuyên để mỗi cá nhân tự phát triển bản thân nữa. Nó đã lan ra nhiều thể loại, và không chỉ là loại sách khuyên lý thuyết, mà còn là những loại sách dựa trên những nghiên cứu, dữ liệu đầy đủ. Tôi xếp Đắc Nhân Tâm, hay Từ tốt đến vĩ đại, hay Dấn thân…đều là những loại sách self-help. Vì nó giúp con người tiến bộ, thay đổi nhận thức, suy nghĩ…

 Trong khi có những lập luận về việc đọc sách “tự phát triển bản thân – self-help” không giúp ích gì cho con người, tôi có 5 lý do để nên đọc sách self-help: Continue reading