20 cách để khích lệ các phóng viên (dành cho các quản lý tòa soạn)

“Dẫn đầu đàn mèo – Quản lý phòng tin thời kỹ thuật số” là 1 nghiên cứu của viện Reuters. Có rất nhiều điểm thú vị. Sau đây là 20 cách để một lãnh đạo có thể khích lệ các phóng viên – vốn rất cứng đầu, ưa tự do, không thích khuôn khổ – làm việc hiệu quả hơn. Tiền không phải là tất cả.  Continue reading