Những tranh cãi do báo chí dễ dãi

Trong một cẩm nang thương hiệu của một tòa soạn báo, có dòng chữ thế này: Khi một giám đốc điều hành kể cho chúng ta (các phóng viên) là họ đang làm ăn rất tốt, phản ứng của chúng ta sẽ giống như 1 cổ đông ngồi hàng ghế sau trong cuộc họp thường niên của công ty. Anh ta giơ tay phát biểu: “À, thế à? Thế ông chứng minh đi.”

11355983-large (1)

Continue reading