Diễn đàn truyền thông Bali (phần 2)

Ông Au Pak Kuen, Hội đồng Báo chí Hong Kong cho biết, hoạt động của hội đồng không phải để kiếm lời, dù có thu phí từ các thành viên. Hoạt động chủ yếu dựa trên tinh thần tình nguyện, lượng nhân viên ít, văn phòng nhỏ. Bản thân ông từng là nhà giáo, và những thành viên khác của hội đồng cũng không phải xuất thân từ báo chí. Ông cho biết, kể từ khi Hong Kong được trả về Trung Quốc, thì tự do báo chí bị suy giảm. Công việc của hội đồng là nhận các đơn khiếu nại truyền thông của công chúng. Sau đó, họ sẽ cho người đi điều tra, gặp gỡ các bên liên quan và tìm ra giải pháp. Nếu nhẹ, thì là hòa giải, nếu nặng hơn thì yêu cầu đăng đính chính trên báo chí, nếu nặng hơn nữa thì có sự can thiệp của tòa án. Công việc khác là hội đồng đi nói chuyện, giảng dạy về báo chí cho các trường học, từ bé đến lớn môn Media Literacy.

Continue reading