Vịnh Cam Ranh

Lần đầu tiên mình lên một cái tàu của hải quân Hoa Kỳ. Thấy nó cũng…to. Với người thường thì thấy Cam Ranh rất đẹp, nhưng mấy cái nhà máy làm ô nhiễm vịnh này cần phải dừng hoạt động để bảo vệ môi trường cho vịnh. Nói chung, nếu bạn đi du lịch được, hãy đi nhanh trước khi mọi thứ hỏng bét hơn ở Nha Trang.

Đường Trần Phú là một ví dụ điển hình và thấy ngay được một khi bạn đến Nha Trang, về cái cách mà người ta đối xử với không gian công cộng và môi trường. Hỗn loạn và ô nhiễm.

 

Comments