Vấn đề là để giải, không để phàn nàn

Chào các bạn,
Có rất nhiều người hình như là chẳng hiểu gì về cuộc đời cả. Thấy bất cứ vấn đề gì họ cũng càm ràm càu nhàu. “Chỉ toàn là người vô trách nhiệm, xả rác bừa bãi, chẳng ai quan tâm cả.” “Nhà nước chỉ là một bọn giá áo túi cơm, chẳng ai lo đường xá tử tế cả.” “Học sinh ngày nay toàn là một lũ du côn, đánh nhau hàng ngày.” “Thời loạn lạc toàn là tham nhũng nắm quyền, ta về trồng rau ở ẩn là thượng sách.”

Nếu ta suy nghĩ thật kỹ càng, thì thực sự là chẳng có vấn đề gì là l‎í do để phàn nàn cả. Đường xá bẩn thỉu! Bò trâu đi chẳng cần đường có sao đâu? Chúng nó đánh nhau! Chó cắn nhau hàng ngày, chết ai đâu?

Nếu nhìn cuộc đời như chính nó, thì chẳng có vấn đề gì trên thế giới là lí do hợp luận lí để chúng ta phàn nàn. Nếu ta thấy vấn đề, đó là vì ta muốn đời sống của chúng ta hay hơn tốt hơn; và để hay hơn tốt hơn thì ta phải giải quyết vấn đề.

Tức là, sở dĩ vấn đề là vấn đề, là vì chúng ta muốn cải thiện đời sống của chúng ta. Vấn đề là lí do để cải thiện đời sống. Nếu ta không muốn cải thiện đời sống, thì vấn đề không là vấn đề.

Nếu bạn thấy vấn đề, tức là bạn muốn cải thiện đời sống. Nếu bạn muốn cải thiện đời sống, thì hãy làm gì đó để cải thiện đời sống. Làm gì thì tùy bạn, nhưng chắc chắn càm ràm phàn nàn thì chẳng giải quyết vấn đề. “Làm” ở đây có nghĩa là “giải quyết” hay “giúp giải quyết”. Nếu chẳng làm gì được thì ít nhất bạn có thể viết một bài báo/bài blog, nói rằng chỗ này có vấn đề, và kêu gọi nhà nước cùng mọi người hợp lực giải quyết vấn đề.

Nếu bạn không muốn giải quyết, thì cứ ở bẩn như bò cũng chẳng sao. Quyền tự do của bạn. Nhưng nếu đã vậy, thì bạn chẳng có vấn đề gì để phàn nàn.

Đây cũng chỉ như một khoa học gia thôi. Thấy một câu hỏi toán hay vật lí, thì một là tìm cách giải nó, hai là lờ nó đi. Nhưng chẳng nhà khoa học nào phàn nàn tại sao lại có vấn đề này.

Một điều khác rất quan trọng chúng ta cần nhớ là: Nếu bạn stress vì vấn đề thì bạn sẽ bị stress vĩnh viễn, đời đời. Xã hội loài người, dù là ở đâu và thời nào, cũng không bao giờ hoàn toàn, luôn luôn có chỗ này chỗ kia có thể cải tiến cho khá hơn. Có nghĩa là, bạn sẽ luôn luôn thấy vấn đề để cải tiến, cho dù bạn có sống đến 1000 tuổi tại bất kì nơi đâu. Chẳng lẽ bạn stress vĩnh viễn đời đời sao?

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Link gốc

Comments