They don’t really care about us

Đây là hình ảnh các tù nhân ở Cebu, Philippines cùng tham gia nhảy múa. Thật tuyệt vời. Bài hát của M.J “Họ chẳng quan tâm gì tới chúng ta”.

Còn đây là của anh Jackson. Thế giới sẽ còn nhắc tới anh nhiều.

Comments