Trí thông minh xã hội

Bạn thử trả lời các câu hỏi sau đây xem mình đạt được tới mức nào? Từ đó bạn có thể tự đánh mình thông minh tới mức nào:

1. Sự cảm thông

• Bạn có hiểu điều gì có thể khích lệ người khác, dù họ có nền tảng rất khác nhau?
• Bạn có nhạy cảm với nhu cầu của người khác?

2. Sự hòa nhập

• Bạn có tập trung lắng nghe và nghĩ đến cảm nhận của người khác?
• Bạn có hòa mình vào cảm xúc của người khác được hay không?

3. Ý thức tổ chức

• Bạn có tôn trọng văn hóa và giá trị của tổ chức?
• Bạn có hiểu được các mối quan hệ xã hội và những tiêu chuẩn ngầm hay không?

4. Sức ảnh hưởng

• Bạn có thuyết phục được người khác nhờ các cuộc tranh luận và hiểu được lợi ích riêng của họ?
• Bạn có nhận được ủng hộ từ những nhân vật quan trọng không?

5. Phát triển người khác

• Bạn có huấn luyện và cố vấn cho người khác một cách chân thành và đầu tư thời gian, công sức của bản thân vào việc cố vấn người khác không?
• Bạn có cho người khác phản hồi khiến họ cảm thấy giá trị trong quá trình phát triển sự nghiệp?

6. Truyền cảm hứng

• Bạn có thống nhất được một tầm nhìn thuyết phục, xây dựng niềm tự hào cho nhóm và nuôi dưỡng một bầu không khí mang cảm xúc tính cực?
• Bạn có khả năng lãnh đạo nhờ vào phát triển phần tốt nhất của mỗi người hay không?

7. Làm việc nhóm

• Bạn có nhận được đóng góp từ mỗi thành viên trong nhóm không?
• Bạn có hỗ trợ tất cả thành viên trong nhóm và khuyến khích họ hợp tác không?

(Sưu tầm)