Củ Chi ngày 3-9-2009

Các anh và các chị du kích. Vải dù, mũ tai bèo và niềm tin lý tưởng.
Các anh và các chị du kích. Vải dù, mũ tai bèo và niềm tin lý tưởng.
Chị phục vụ viên trong trang phục như ngày xưa thời chiến. Đồ bà ba đen và bảng tên màu đỏ.
Chị phục vụ viên trong trang phục như ngày xưa thời chiến. Đồ bà ba đen và bảng tên màu đỏ. Chị này rất dễ thương, nhỏ nhẹ dịu dàng hỏi thăm du khách. Chị luộc sắn ăn cũng ngon.
Ở một trại làm dép cao su.
Ở một trại làm dép cao su. Không có nhiều khách lắm. Các hướng dẫn viên trong trang phục chú bộ đội không lấy gì làm vui.

Mình mới về địa đạo Củ Chi hai lần. Lần nào cũng kinh ngạc vì sức mạnh của niềm tin, lý tưởng. Ccon người Củ Chi. Họ đã thật dũng cảm.

Comments