Tiền!

Hãy luôn nhớ “trả thứ gì, nhận thứ ấy”. Đó là một trích dẫn trong một cuốn sách mình đang đọc.

Điều này chẳng có gì mới, ai làm lãnh đạo hay quản lý cũng có thể đã hiểu. Đã qua cái thời người ta sống bằng lý tưởng, hoài bão và uống nước thiên nhiên rồi.


Ai cũng có quyền khát khao mình một cuộc sống đủ đầy, và đòihỏi chất lượng cuộc sống xứng đáng với khả năng của họ.


Tác giả cuốn sách kể chuyện gặp một nhà lãnh đạo trẻ. “Người này sau khi thảo luận với các nhà lãnh đạo khác, chợt nhận ra rằng mình đang trả cho nhân viên của mình quá thấp.


Anh liên họp với hội đồng quản trị và thay đổi khung lương.

Anh nói rằng công ty của anh giờ có một đội ngũ nhân viên tốt nhất từ trước tới nay, và họ thật sự “đáng đồng tiền bát gạo”.


Anh không muốn mất một thành viên quý giá nào chỉ vì vấn đề tiền lương.

Một lãnh đạo có thể thuê nhân viên với giá rẻ. Và đôi khi, vẫn có thể giữ chân vài người giỏi dù trả lương không cao.Nhưng về lâu dài, bạn cần trả mức mà họ xứng đáng được nhận. Nếu không, rốt cục, bạn sẽ ở lại với những người xứng đáng với mức lương bạn trả,” tác giả viết.


Chuyện này, nhắc lại, là không mới.


(Ngày viết 24.09.2008 07:42)

Comments