Người dân nên trông đợi gì từ báo chí?

Những công dân bình thường có quyền chờ đợi điều gì ở các nhà báo. Dựa trên nghiên cứu trong năm năm từ 199… , Ủy ban các nhà báo có quan tâm (CCJ) có trụ sở tại Washington đã đưa ra kết luận về những nguyên tắc chung cho nghề nghiệp. Những điều sau là những gì các nhà báo phải cung cấp và những gì người dân nên trông đợi từ các nhà báo. (Bản dịch thô)


1/ Trên tất cả, chúng ta trông chờ sự thật

Tính liêm chính của bài viết cần phải được thể hiện rõ. Quá trình kiểm chứng thông tin cần phải được tiến hành minh bạch để đánh giá thông tin và sự công bằng của tin tức. Những yếu tố nào nên hàm chứa trong một bản tin?

Các bản tin đều phải làm rõ nguồn của thông tin, và vì sao thông tin đó đáng tin cậy và có liên quan. Với một nguồn giấu tên, hãy cung cấp thông tin theo cách nào đó đủ để độc giả xác nhận được độ trung thực hay sự thiên lệch của nguồn tin đó.

Sự tương thích của bản tin cần phải được làm rõ

Những câu hỏi quan trọng mà chưa có câu trả lời cần phải được chú ý (nói cách khác là phải đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi mà độc giả có trong đầu khi đọc bản tin)

Nếu bản tin đưa ra một vấn đề gây tranh cãi chưa thể giải quyết trong một bản tin, cần phải làm các bản tin tiếp theo.

Về phía người dân, họ buộc phải tiếp cận tin tức với quan điểm cởi mở chứ không chỉ muốn rằng tin chỉ củng cố thêm cho những ý kiến đã có sẵn.

2/ Chúng ta nên trông đợi các bằng chứng rằng lòng trung thành đầu tiên của các nhà báo là dành cho người dân:

Điều này có nghĩa là bản tin nên trả lời những nhu cầu của người dân,

chứ không chỉ vì quyền lợi của những người bên trong hay hệ thống chính trị và kinh tế.

Cần phải có nỗ lực để hiểu và tái hiện tình hình của toàn bộ cộng đồng.

Chúng ta nên hiểu rõ (cẩn thận) trước các tình huống mà cơ quan thông tấn có nguy cơ bị ảnh hưởng về quyền lợi tài chính bằng cách cung cấp các thông tin về news, reviews, retail and consumer coverage- mà có thể tạo ảnh hưởng.

Chúng ta nên trông đợi các cơ quan thông tấn công bố những sự hợp tác hay xung đột quyền lợi mà họ đề cập đến một bản tin cụ thể. Điều này bao gồm tường thuật về các nỗ lực vận động hành lang của chính hãng thông tấn đó.
3. Chúng ta nên trông đợi các nhà báo duy trì sự độc lập đối với những đối tượng họ đề cập trong viết bài:


Cần phải rõ ràng là những ý kiến mà các commentators, columnists và nhà báo đều phụ vụ cho thảo luận của người dân hơn là quyền lợi nhỏ của một bộ phận hoặc một mục đích nhất định.

Trong khi các nhà báo không cần phải ở vị trí trung gian, chúng ta nên trông đợi họ sẽ không có lòng trung thành bị chia sẻ.

Nếu các nhà báo có quan hệ quá thân thiết với đối tượng họ đề cập trong bài, điều này chỉ khiến họ khó khăn hơn trong việc hiểu và thể hiện mọi mặt. Ví dụ họ bí mật tư vấn hay viết bài phát biểu cho các nguồn này.

Công việc của các nhà báo cần thể hiện là bằng chứng cho thấy sự tư duy độc lập – không phải là luôn luôn chỉ trích bên này và ca ngợi bên kia.

Chúng ta nên thấy bằng chứng rõ ràng rằng những người bình luận đã thực sự kiểm tra các ý kiến của cả bên họ đồng ý và bên không đồng ý.

4. Chúng ta có quyền trông đợi rằng các nhà báo sẽ kiểm soát quyền lực và cho những người thấp cổ bé họng được có
tiếng nói:


Báo chí nên sử dụng quyền giám sát để tìm ra những thứ quan trọng và mới để thay đổi suy nghĩ của cộng đồng.


Báo chí nên giám sát tất cả những trung tâm quyền lực trong cộng đồng, kể cả chính phủ.


Chúng ta nên thấy bằng chứng rõ ràng là các nhà báo không chỉ đơn giản trở thành công cụ của các cơ quan điều tra


5. Chúng ta có quyền là một diễn đàn cho sự phê bình của công chúng và giải quyết vấn đề:


Những người cung cấp thông tin thường đưa ra vài kênh để cho công chúng phản hồi. Có thể là thư, email, điện thoại hoặc diễn đàn công cộng – kể cả cơ chế để người đọc gợi ý thêm về bài viết và chỉ trích.

Các tổ chức tin tức nên cho chúng ta thời lượng phát sóng phần nào để chúng ta lên tiếng nói.


Qua thời gian, chúng ta nên chờ đợi sự hiện diện của quan điểm và giá trị của chúng ta trong các bản tin


6. Chúng ta có quyền trông đợi tin tức đó cân đối và có liên quan:


Các nhà báo nên hiểu tình trạng khó xử cơ bản của chúng ta khi là các công dân: chúng ta có nhu cầu được hiểu đúng lúc và sâu sắc về các vấn đề và xu hướng quan trọng –nhưng chúng ta thiếu thời gian và những phương cách để tiếp cận những thông tin quan trọng nhất.


Vì vậy, các nhà báo nên sử dụng khả năng tiếp cận đặc biệt của mình để thu thập tài liệu và thu hút sự chú của chúng ta để cho chúng ta nhìn thấy xu hướng và các sự kiện đủ theo mức độ quan trọng của chúng với cuộc sống của chúng ta.


Bản tin không thể hiện quá bản chất sự thật của những đe dọa tới cộng đồng như tin liên quan tới tội phạm hoặc thời tiết bất thường.

Để cung cấp một bức tranh toàn cảnh, chúng ta cũng nên trông đợi các nhà báo đưa tin về mọi khía cạnh của cuộc sống cộng đồng đang hoạt động tốt.

Thành công cũng cần phải được thông tin giống như là thất bại của chúng ta.
Các nhà báo nên cân bằng quyền của công chúng được biết với quyền đảm bảo riêng tư của các cá nhân.

(Dịch từ Committee of Concerned Journalists)
http://www.concernedjournalists.org)

Bản dịch ngày 11.12.2007

Comments