Báo cuối tuần

Tờ Telegraph có khổ báo giống tờ Lao Động. Báo này ra hàng ngày. Cuối tuần, tờ báo này nặng khoảng 1kg, gồm những phần báo sau:
* Tờ báo chính: 36 trang.

* Chuyên mục Thể thao: 24 trang
* Chuyên mục du lịch: 24 trang

* Chuyên mục mô tô xe máy: 12 trang
* Chuyên mục bất động sản trong nước + nước ngoài: 30 trang
* Chuyên mục Tiền của bạn: 14 trang

* Chuyên mục bình luận về nghệ thuật, sách và cuộc sống số: 32 trang
* Chuyên mục Cuối tuần (sống khoẻ, thực phẩm đồ uống, gia đình, đất nước): 20 trang
* Chuyên mục làm vườn: 8 trang
* Tạp chí chuyên về du lịch (giấy bóng, dày, bìa đẹp): 92 trang
* Tạp chí chuyên về truyền hình và phát thanh: 32 trang
* Tạp chí xã hội: 114 trang (giấy bóng dày đẹp)
* Một đĩa CD kể chuyện thời lịch sử.
Giá: 1,4 bảng, tương đương giá tiền ½ ly ca phê Starbuck. (giống như 1.400 đồng ở nhà mình, tính thế cho nó tiện)

Miễn bình luận, nhờ!
(Bài viết 13.05.2007 23:39)

free hit counter


web counter