Forbes Việt Nam số 17: Chuẩn mực doanh nhân

screenshot_3©Forbes Việt Nam số 17. Tháng 10.2014

Cách nay khoảng 9 năm, dịch vụ tư vấn hình ảnh và phát triển nhân cách, tài năng mà bà Võ Thị Xuân Trang, 44 tuổi, sáng lập, chủ trường John Robert Power (JRP) Việt Nam ký nhượng quyền với JRP và đưa về Việt Nam bị nhận xét là “trưởng giả học làm sang” trên một bài báo.

“Có doanh nhân từng yêu cầu tôi giữ bí mật việc họ đi học, vì họ ngại bị bạn bè chê cười ‘ném tiền qua cửa sổ’ khi chi rất nhiều tiền để học cách đi đứng, nói năng, mỉm cười, ăn tiệc…” bà nhớ lại. “Nhưng nay thái độ xã hội đã rất khác.”
Dịch vụ tư vấn hình ảnh xuất hiện nhiều hơn ở Việt Nam sau khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới. Các doanh nhân Việt Nam mở rộng môi trường kinh doanh ra khỏi biên giới đất nước, kéo theo nhu cầu cải thiện hình ảnh, tác phong chuẩn mực và chuyên nghiệp hơn để phù hợp với đối tác quốc tế.

Continue reading