Vài nét về Mỹ

Món salad Mỹ
Món salad Mỹ

Nước Mỹ, cái gì cũng to. Ăn trưa 1/2 xuất này thì buổi tối k cần ăn gì.

Đây là cái thùng rác, tranh thủ quảng cáo thành phố luôn
Đây là cái thùng rác, tranh thủ quảng cáo thành phố luôn

Đây là trạm bán báo tự động.
Đây là trạm bán báo tự động.

Đây là cao bồi viễn Tây. Hoạt cảnh: Anh Thiện, anh ác, và anh xấu tại Virginia, Nevada
Đây là cao bồi viễn Tây. Hoạt cảnh: Anh Thiện, anh ác, và anh xấu tại Virginia, Nevada

Chụp tháng 5-2009.