Trải nghiệm phim 4D – cinema, lại còn Max nữa

z_3DBA_4DTheatreThế là tôi đi xem phim 4DMax ở Hùng Vương. Phim Transformer phần 4. Nghe bạn bè cảnh báo là phim dở lắm, nội dung chả có gì, toàn kỹ xảo. Đi xem thì đúng thế. 😀 Nhưng entry này chỉ nói về 4D.

Đây là rạp 4D đầu tiên ở Việt Nam, của CVG. Tức là đeo cái kính giống 3D rồi cảm nhận thêm mùi vị, gió, ghế rung lắc, xịt khói, tia chớp …là thành 4D rồi đấy. Tức cảm nhận về mặt cơ thể. Continue reading