Thị Oanh

Chị này vừa được bầu chọn trong danh sách Nhà lãnh đạo trẻ tòan cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Hôm qua vừa nói chuyện. Chị ấy có những mảng màu trắng đen và xám. Ẩn dụ nhé.

Donkey Xote trailer

Chị ấy nói chị ấy màu xám. Open và chấp nhận những khác biệt. Không áp đặt chuẩn mực của mình cho người khác. Trắng là cháu ngoan Bác Hồ, Đen là con cừu đen, là thiên nga đen. Xám là mix.

Sáng nay theo chị ấy đến sinh họat ở một nhóm NCH (tức là người có HIV) để xem công việc của chị ấy. Nghiên cứu chị ấy đang làm là quyền tình dục và sức khỏe sinh sản của NCH.

Nên nhớ, ai cũng có quyền đó. Kể cả những NCH. Họ là những người hoàn toàn như chúng ta.

Tuyệt đối không được áp đặt chuẩn mực của mình lên người khác. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc theo thứ hạnh phúc mà họ muốn, sống như họ muốn nếu không hại đến người khác.

Không kỳ thị.

free counter


web counter