Nói về chuyện ai cũng thấy

The original Fountain by Marcel Duchamp, 1917

Mấy hôm nay, ồn ào chuyện Ngọc Đại và album underground của anh bị cấm, tịch thu, tiêu hủy vì dung tục và phản động, lại cả vi phạm quy định phát hành.

Tôi cho rằng nghệ sỹ, vốn không hề giống những người bình thường chúng ta. Bạn có hiểu tại sao tác phẩm này lại là một tác phẩm quá nổi tiếng và ảnh hưởng lớn tới nghệ thuật đương đại không? Tôi chả hiểu.

Continue reading